Birgitta Nordström

Motströms

Fondridå till Kulturbruket i Mellerud. Ridån är gjord i ull och delad i tre sektioner för att kunna skapa olika akustiska förutsättningar.