Birgitta Nordström

Landmärken

Uppdrag resekåpa till biskop Per Eckerdal 2012–2013

”Var och en borde alltså omtala sina rutter, sina korsvägar, sina bänkar. Var och en borde teckna upp jordeboken till sina förlorade landskap”
Gaston Bachelard i Rummets poetik

Med anteckningsblock och kamera for jag till olika platser där Per Eckerdal arbetat; först som vaktmästare, sedan som präst och direktor. Det jag ville fånga var korsformer av olika slag, solkatter och skuggor på golv, eller blyinfattningar på fönster, landmärken längs kusten, obetydliga punkter och streck eller kanske lite telefonsamtalsklotter från Pers anteckningsblock. Jag har broderat kors, ristningar, spår, cirklar, märken och skissartade streck.

Materialet är siden, viskos och bomull.