Birgitta Nordström

Kortedalakrönika

Under åren 2013–2015 bedrev jag ett konstnärligt forskningsprojekt: I RITENS RUM och Kortedalakrönika är del av det arbetet. Jag fick tillsammans med församlingsbor skapa ett bårtäcke till församlingen. Utgångspunkten var gamla antependier som vi repade upp med intentionen att skapa en ny väv. Vi ville också skapa ett tidshistoriskt dokument genom att i väven ge bilder av Kortedala som stadsdel. Jag fick brev av församlingsbor med anvisningar om platser att besöka. Utifrån dessa promenader tecknade jag upp en krönika som jag senare vävde som bård till bårtäcket. Tillsammans har vi sytt ihop täckets olika delar till en helhet.

Den handling som fortsatt kommer vidga förståelsen av vad textilen kan betyda i en sorgesprocess är när bårtäcket används vid begravningar. Men inte bara då, det handlar om en textil process i vidgad bemärkelse: vika ut, vika ihop, vårda, tvätta och laga trådar. Alla delar kan bli till en rituell erfarenhet.