Birgitta Nordström

Korsning

Knyppling i svart vaxat lingarn.

Storlek ca 165×165 cm

Korsning och vridning, tråd och mellanrum. Två ordpar som inom sig rymmer oändliga möjligheter till variation och upprepning. I knyppling som konstnärligt uttrycksmedel lockas jag framför allt av den grafiska tydligheten och trådens reliefverkan.