Birgitta Nordström

Alchemilla Mollis

Daggkåpan med sina flikiga, veckiga blad har i folkmun många namn som leder tanken till klädnad och till Maria. På engelska kallas daggkåpan A ladies mantle.  Just det var mitt uppdrag; att skapa en korkåpa till Karin Burstrand, domprost i Göteborgs domkyrka (2011). Planteringarna utanför kyrkan var nyrestaurerade och daggkåpan bildade en böljande kant. Jag nöp av ett blad och så var processen igång.