Birgitta Nordström

I ritens rum

I ritens rum – om mötet mellan tyg och människa är ett konstnärligt licentiatprojekt som handlar om textil, rit och död. Forskningsämnet är konsthantverk. Projektet har möjliggjorts tack vare ett samarbete mellan Göteborgs slöjdförening, Röhsska museet och Högskolan för design och konsthantverk.

Textil i form av bårtäcken har under lång tid varit en betydelsefull del av mitt konstnärskap och gjort mig intresserad av att utforska begrepp som rit och rituell erfarenhet. Jag diskuterar i forskningsprojektet textilens roll och användande för den levande i mötet med den döde. Vad är och vad gör ett bårtäcke? På vilket sätt kan det vara minnesbärande? Vad betyder textilen för sorgeprocessen? Genom arbetet har tanken på en ny form av textil väckts. Finns det ett behov av svepefiltar att användas när ett litet barn dör? Hur skall de se ut? Hur kan behovet prövas?

Seminarium för licentiatexamen:
19 februari kl 13–16
Hörsalen
HDK – Högskolan för design och konsthantverk,
Kristinelundsgatan 6–8,
Göteborg

Titel: I ritens rum – om mötet mellan tyg och människa
Opponent: Docent Ylva Gislén
Betygsnämnden består av:
Anneli Palmsköld, universitetslektor Göteborgs universitet
Johan Arnt Myrstad, professor Senter for praktisk kunnskap, Bodö, Norge
Kerstin Wickman, professor emerita, Konstfack
Ordförande för seminariet: senior professor Anders Lindseth